Finanse publiczne i procedura uchwalania budżetu państwa

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Budżet państwa, „Edukator studenta WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Mechanizmy gospodarki rynkowej”, dostępny w internecie: ftp.wspia.eu [dostęp 3.04.2021 r.].
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 2.04.2021 r.].
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 2.04.2021 r.].
  • Rodzina 500 plus, 25.06.2019 r., dostępny w internecie: gov.pl [dostęp 3.04.2021 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida