Formy ekologiczne roślin w zależności od warunków środowiskowych

Tekst: Agnieszka Baca-Wach, Ilona Kułak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.