Formy transformacji w państwach byłego bloku socjalistycznego

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Mariusz Onufer, Transformacja systemowa w Polsce: stracona szansa czy otwarcie drzwi do jednoczącej się Europy? , „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” 2004, nr 2, s. 135.
  • Źródło: Tony Judt, Powojnie. Historia Europy od roku 1945, tłum. Robert Bartołd, Poznań 2008, s. 799–800.
  • Źródło: Grzegorz Kołodko, Wielka Transformacja 1989–2029. Uwarunkowania, przebieg, przyszłość, „Ekonomista” 2009, nr 2, s. 356–357.
  • Źródło: Dorota Żygadło-Czopnik, Niechaj powstają elity! Wybrane aspekty refleksji nad elitami w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensis” 2015, nr 3, s. 18–19.
  • Źródło: Roman Kochnowski, Geneza rozpadu Czechosłowacji, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2005, nr 1, s. 172.
  • Źródło: Mariusz Onufer, Transformacja systemowa w Polsce: stracona szansa czy otwarcie drzwi do jednoczącej się Europy, dostępny w internecie: docplayer.pl [dostęp 25.03.2021 r.].
  • Źródło: Mieczysław Nasiłowski, Transformacja systemowa w Polsce, Warszawa 1995, s. 10.
  • Źródło: Joseph E. Stiglitz, Globalizacja, Warszawa 2004, s. 129.