Formy współpracy państw europejskich

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Encyklopedia PWN: (…), dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 19.01.2020 r.].
  • Źródło:  Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Spotkanie ministrów spraw zagranicznych V4 w Bratysławie, 29.11.2018 r., dostępny w internecie: msz.gov.pl [dostęp 19.01.2020 r.].
  • Źródło: Maksymilian Podstawski, Inicjatywa Środkowoeuropejska, 19.01.2020 r., dostępny w internecie: trybuna.info [dostęp 19.01.2020 r.].