Formy zatrudnienia – analiza porównawcza

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Michał Borkowski, Płaca minimalna 2021. Wynagrodzenie wzrośnie do 2800 złotych, proponuje rząd. O ile wzrośnie pensja, 16.11.2020 r., dostępny w internecie: gk24.pl.
  • Źródło: Koszty zatrudnienia. W Polsce rosną wielokrotnie szybciej niż w Europie, 13.09.2019 r., dostępny w internecie: money.pl [dostęp 16.11.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93), dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 16.11.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141), dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 16.11.2020 r.].
  • Źródło: Sytuacja zawodowa Polaków i gotowość zmiany zatrudnienia, „Komunikat z badań”, nr 72/2018, dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 16.11.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida