Francja przed rewolucją

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia PP 2022
Historia
Udostępnij

Tekst: Michał Kopczyński, Maciej Przybyliński

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Źródło: Położenie burżuazji francuskiej wg pamiętnika markiza de Bouillé, [w:] Historia powszechna. Czasy nowożytne 1640–1870. Wybór tekstów źródłowych, red. B. Krauze, Warszawa 1951, s. 210.
  • Źródło: Dawny ustrój i rewolucja, [w:] Alexis de Tocqueville, Historia doktryn politycznych. Materiały źródłowe, oprac. A. Reiss, F. Ryszka, A. Szcześniak, Warszawa 1971, s. 119–121.