Francuski pozytywizm oświeceniowy

Bibliografia:

  • Źródło: J. Le Rond d'Alembert, Wstęp do Encyklopedii, tłum. J. Hartwig, Warszawa 1954, s. 6.
  • Źródło: J. A. Condorcet, Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego przez dzieje, tłum. J. Strzelecki, Warszawa 1957, s. 5.
  • Źródło: J. Le Rond d'Alembert, Wstęp do Encyklopedii, tłum. J. Hartwig, Warszawa 1954, s. 30.
  • Źródło: J. A. Condorcet, Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego przez dzieje, tłum. E. Hartleb, J. Strzelecki, Warszawa 1957, s. 211.
  • Źródło: Krzysztof Mudyń, Problem granic poznania z hipersystemowego punktu widzenia, 2016 r., dostępny w internecie: https://www.researchgate.net/publication/305766830_Problem_granic_poznania_z_hipersystemowego_punktu_widzenia.
  • Źródło: J. A. Condorcet, Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego przez dzieje, tłum. E. Hartleb, J. Strzelecki, Warszawa 1957, s. 234–235.
  • Źródło: Laurence Ress, Wstrząsająca historia oświęcimskich lekarzy, dostępny w internecie: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1607075,1,wstrzasajaca-historia-oswiecimskich-lekarzy.read?backTo=https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/klasykipolityki/1607073,1,kto-zaprojektowal-i-wybudowal-obozy-smierci.read.
  • Źródło: Święty, [w:] Cyprian Kamil Norwid, Poezje, Kraków 2002, s. 51.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida