Freud i Jung

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Freud Zygmunt, Kultura jako źródło cierpień, [w:] Freud Zygmunt, Pisma społeczne, Warszawa 1998.
  • Eagleton Terry, Święty terror, tłum. Jacek Konieczny, Kraków 2008.
  • Machut-Mendecka Ewa, Jungowska struktura psyche w metaforze, [w:] Inteligencja archetypów. 10. Forum Inspiracji Jungowskich, „ALBO albo. Problemy Psychologii i Kultury”, red. Zenon Waldemar Dudek, Warszawa 2005.
  • Inteligencja archetypów. 10. Forum Inspiracji Jungowskich, „ALBO albo. Problemy Psychologii i Kultury”, red. Zenon Waldemar Dudek, Warszawa 2005.
  • Filipowicz Stanisław, Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2001.
  • Czernianin Halina, Czernianin Wiktor, „Przegląd Biblioterapeutyczny” 2017, nr VI (1).
  • Encyklopedia PWN: nieświadomość zbiorowa, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 30.04.2021 r.].
  • Andrzej Kuźmicki, Nieświadomość indywidualna, dostępny w internecie: jungpoland.org [dostęp 30.04.2021 r.].
  • Szacki Jerzy, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2006.
  • Dudek Zenon Waldemar, Pankalla Andrzej, Psychologia kultury. Doświadczenia graniczne i transkulturowe, Warszawa 2005.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida