Freud i Jung

Liceum ogólnokształcące i technikum
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Zenon Waldemar Dudek, Andrzej Pankalla, Psychologia kultury. Doświadczenia graniczne i transkulturowe, Warszawa 2005, s. 178.
 • Źródło: Jerzy Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2006, s. 190.
 • Źródło: Andrzej Kuźmicki, Nieświadomość indywidualna, dostępny w internecie: jungpoland.org [dostęp 30.04.2021 r.].
 • Źródło: Halina Czernianin, Wiktor Czernianin, Zarys teorii psychoanalitycznej Zygmunta Freuda (1856-1939) w perspektywie psychologii literatury, „Przegląd Biblioterapeutyczny” 2017, nr VI (1), s. 16.
 • Źródło: Stanisław Filipowicz, Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2001, s. 347.
 • Źródło: Inteligencja archetypów. 10. Forum Inspiracji Jungowskich, „ALBO albo. Problemy Psychologii i Kultury”, red. Zenon Waldemar Dudek, Warszawa 2005, s. 12.
 • Źródło: Inteligencja archetypów. 10. Forum Inspiracji Jungowskich, „ALBO albo. Problemy Psychologii i Kultury”, red. Zenon Waldemar Dudek, Warszawa 2005, s. 21.
 • Źródło: Ewa Machut-Mendecka, Jungowska struktura psyche w metaforze, [w:] Inteligencja archetypów. 10. Forum Inspiracji Jungowskich, „ALBO albo. Problemy Psychologii i Kultury”, red. Zenon Waldemar Dudek, Warszawa 2005, s. 17–19.
 • Źródło: Terry Eagleton, Święty terror, tłum. Jacek Konieczny, Kraków 2008, s. 16–17.
 • Źródło: Zygmunt Freud, Kultura jako źródło cierpień, [w:] Zygmunt Freud, Pisma społeczne, Warszawa 1998, s. 201.
 • Źródło: Encyklopedia PWN: nieświadomość zbiorowa, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 30.04.2021 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida