Funkcje diabła w tekstach kultury, czyli czy diabeł jest zawsze straszny? Igraszki z diabłem, reż. Tadeusz Lis

Tekst: Małgorzata Bazan, Marzenna Śliwka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Źródło: Zbigniew Herbert, Diabeł.
  • Źródło: Dante Alighieri, Boska komedia, tłum. E. Porębowicz, Wrocław 1977.
  • Źródło: Władysława Janusz, Twórczość ludowa, 2008.
  • Źródło: Piotr Lasota, Etnografia Lubelszczyzny – demonologia ludowa na Lubelszczyźnie, oprac. Piotr Lasota.