Funkcje mediów

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: CBOS, Wiarygodność mediów, 2019 r., dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 16.03.2022 r.].
  • Źródło: Anna Kozłowska, Oddziaływanie mass mediów, dostępny w internecie: otworzksiazke.pl [dostęp 31.12.2019 r.].
  • Źródło: Encyklopedia PWN: środki masowego przekazu, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 15.04.2020 r.].
  • Źródło: Łukasz Brzezicki, Polacy najczęściej czerpią informacje z telewizji, z internetu korzystają młodzi i wykształceni , 16.01.2016 r., dostępny w internecie: wirtualnemedia.pl [dostęp 31.12.2019 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida