Funkcje państwa

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 28.02.2020 r.].
  • Katarzyna Cudek, Joanna Sokołowska, Encyklopedia zarządzania, dostępny w internecie: mfiles.pl [dostęp 2.04.2020 r.].
  • Karolina Rubacha, Michał Truszkowski, Encyklopedia zarządzania, dostępny w internecie: mfiles.pl [dostęp 2.04.2020 r.].
  • Sidorkiewicz Krzysztof, „Studia Elbląskie” 2010, nr 11.
  • Norbert Olbrycki, Interpelacja nr 1587 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie współfinansowania projektu rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie ze środków budżetu państwa, 7.03.2016 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 2.04.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida