Funkcje systemu politycznego

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Ewa Bujwid-Kurek, Władza polityczna a system polityczny – wokół kategorii politologicznych uwag kilka, „Horyzonty Polityki” 2019, nr 30, t. 10, s. 34.
  • Źródło: Małgorzata Podolak, Marek Żmigrodzki, System polityczny i jego klasyfikacje, [w:] Współczesne systemy polityczne, red. Bożena Dziemidok-Olszewska, Marek Żmigrodzki, Warszawa 2007, s. 8.
  • Źródło: Przemysław Maj, Waldemar Paruch, Pojęcie „system polityczny” w badaniach politologicznych w Polsce – aspekty i kontrowersje definicyjne, „Polityka i Społeczeństwo” 2008, nr 5, s. 73.
  • Źródło: Współczesne systemy polityczne, [w:] Społeczeństwo i polityka, red. Wojciech Jakubowski, Konstanty A. Wojtaszczyk, Warszawa 2007, s. 429.
  • Źródło: Uczniowie zbadają jakość powietrza. Umożliwi to nowoczesna pomoc edukacyjna, która powstała z inicjatywy NFOŚiGW, 1.06.2021 r., dostępny w internecie: nfosigw.gov.pl [dostęp 9.06.2021 r.].
  • Źródło: Krzysztof Sidorkiewicz, Współczesne ujęcie funkcji państwa, „Studia Elbląskie” 2010, t. 11, s. 223.