Geneza państwa

Bibliografia:

  • Jakubowski Wojciech, Sulowski Stanisław, Wojtaszczyk Konstanty Adam, Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych. Teoria, instytucje, procesy. Polityczna organizacja społeczeństwa, t. I. część II, 2018.
  • Rousseau Jan Jakub, Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi. Cytat za: Janusz Justyński, Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych, Toruń 2004, s. 95.
  • Locke John, II Traktat o rządzie. Cytat za: Janusz Justyński, Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych, Toruń 2004, s. 91.
  • Modrzewski Andrzej Frycz, O poprawie Rzeczypospolitej. Cytat za: Janusz Justyński, Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych, Toruń 2004, s. 77.
  • Bodin Jean, Sześć ksiąg o Rzeczpospolitej. Cytat za: Janusz Justyński, Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych, Toruń 2004, s. 71.
  • Platon, Rzeczpospolita. Cytat za: Janusz Justyński, Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych, Toruń 2004, s. 19–20.