Geneza społeczeństwa obywatelskiego

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Społeczeństwo obywatelskie i jego instytucje, dostępny w internecie: senat.gov.pl [dostęp 2.01.2020 r.].
  • Źródło: Czy istnieje w Polsce społeczeństwo obywatelskie?, dostępny w internecie: jow.pl [dostęp 2.01.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida