Globalizacja i społeczeństwo obywatelskie

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Hamid Mowlana. Cytat za: Janusz W. Adamowski, Co się stało z komunikacją społeczną? Rozmyślania o wielkiej zmianie [w:] Andrzej Rozmus, Teraźniejszość totalna. Tezy o współczesności, Warszawa 2015, s. 20.
  • Źródło: Małgorzata Trębicka, Globalna wioska w czterech aspektach – zbliżeniu, izolacji, wspólnocie i osamotnieniu, dostępny w internecie: rozprawy-spoleczne.pswbp.pl [dostęp 26.10.2020 r.].
  • Źródło: Ilona Biernacka-Ligięza, Glokalizacja – byt wyobrażony czy realna potrzeba?, dostępny w internecie: repo.uni.opole.pl.