Gospodarka i społeczeństwo w średniowieczu. Feudalizm

Tekst: Paweł Żmudzki

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Źródło: Kapitularz z roku 847. Cytat za: Wiek V-XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, opracowali M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1997, str. 217.
  • Źródło: Kapitularz z roku 811. Cytat za: Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 4: Wczesne średniowiecze, opracował J. Włodarczyk, Warszawa 1960, str. 19.
  • Źródło: Postanowienie margrabiego Jodoka i panów morawskich z 26. VII 1380 r. Cytat za: Historia powszechna XIV-XV w., wybór tekstów, opr. M. Małowist, Warszawa 1954, s. 120-121.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida