Gospodarka w Królestwie Polskim, zaborze pruskim i austriackim

Tekst: Grzegorz Samotiuk

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Dekret uwłaszczeniowy Rządu Narodowego, 1863 r., [w:] Zeszyty źródłowe do nauki historii w szkole, Warszawa 1958.
 • Źródło: Krótka historia przemysłu Częstochowy XIX–XXI w., [w:] Marek Nowak, Franciszek Sobalski, Ziemia Częstochowska, t. 32, red. M. Antoniewicz, Częstochowa 2005. Cytat za: www.dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/4609/3.pdf
 • Źródło: Ukaz w sprawie równouprawnienia Żydów z dnia 5 VI 1862 r., [w:] F. Połomski, Wybór tekstów źródłowych z historii ustroju ziem polskich 1807-1908, Wrocław 1980.
 • Źródło: Fragment opisu mostu, [w:] Edward Polanowski, W dawnym Kaliszu, Poznań 1979. Cytat za:info.kalisz.pl
 • Źródło: Oskar Flatt, Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym, Warszawa 1853.
 • Źródło: Władysław Reymont, Ziemia obiecana, Warszawa 2016.
 • Cytat za: Walerian Kalinka, Galicya i Kraków pod panowaniem austryackiem, Księgarnia Polska, Paryż 1853, s. 27–28, wydanie dostępne online [w:] Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa, pbc.rzeszow.pl.
 • Źródło: Ustawa uwłaszczeniowa, 1823 r., [w:] Zeszyty źródłowe do nauki historii w szkole, Warszawa 1958.
 • Źródło: Ireneusz Ihnatowicz, Zbigniew Landau, Antoni Mączak, Benedykt Zientara, Dzieje gospodarcze Polski do roku 1939, Warszawa 1988.
 • Źródło: Andrzej Chwalba, Historia Polski 1795–1918, Kraków 2001.
 • Źródło: Zarys historii Europy (...) , red. T.C.W. Blanninga, Warszawa 2004, s. 155–156.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida