Grudzień 1970 roku i zmiana ekipy rządzącej

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Grudzień 1970, 16.12.2015 r., dostępny w internecie: dzieje.pl [dostęp 18.07.2020 r.].
  • Źródło: Krzysztof Dowgiałło, Ballada o Janku Wiśniewskim, dostępny w internecie: polska1918-89.pl [dostęp 16.11.2020 r.].
  • Źródło: Tomasz Balbus, Łukasz Kamiński, Wydarzenia grudniowe 1970 poza Wybrzeżem, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2002, t. 1, s. 150.
  • Źródło: bs/im, „Czarny czwartek” – 17 grudnia 1970. Najkrwawszy dzień robotniczego powstania na Wybrzeżu, 17.12.2019 r., dostępny w internecie: polskieradio24.pl [dostęp 16.11.2020 r.].