Grupy odniesienia

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Sztompka Piotr, Socjologia, Warszawa 2003.
  • Szacka Barbara, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.
  • oprac. własne.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida