Grupy odniesienia

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Piotr Sztompka, Socjologia, Warszawa 2003, s. 218.
  • Źródło: Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 200.
  • Źródło: oprac. własne.