Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. O zwrotach grzecznościowych

Tekst: Katarzyna Tokarska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Małgorzata Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007, s. 12.