Gwałtowne przyspieszenie. Zwołanie Stanów Generalnych i początek rewolucji

Autor: Dorota Wiśniewska

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska‑Bondaruk, Warszawa 1997, s. 484–486.
 • Źródło: Cahier , dostępny w internecie: www.archinoe.fr.
 • Źródło: Jan Baszkiewicz, Historia Francji, Wrocław 1999.
 • Źródło: Jan Baszkiewicz, Historia Francji, Zakład Narodowym im. Ossolińskich, Wrocław 1999.
 • Źródło: Wiek XVI–XVIII w źródłach, tłum. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1997, s. 488–489.
 • Źródło: , [w:] Dekret o zniesieniu powinności feudalnych z 4-5 sierpnia 1789 r., w: Wiek XVI-XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard, Warszawa 1997, s. 487.
 • Źródło: , [w:] Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 26 sierpnia 1789 r. Wiek XVI-XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard, Warszawa 1997, s. 488–489.
 • Źródło: , [w:] Jan Baszkiewicz, Historia Francji, Zakład Narodowym im. Ossolińskich, Wrocław 1999, s. 327.
 • Fragment zeszytów skarg gminy La Marne w północno‑zachodniej Francji, archiwum departamentalne Loary Atlantyckiej, C 571, s.777-781.
 • Źródło: Pierre Gaxotte, Rewolucja francuska, Gdańsk 2001, s. 75–125.
 • Źródło: , [w:] Jan Szpak, [...], Warszawa 1997, s. 173.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida