Hermeneutyka jako metodologia nauk humanistycznych

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Definicje słownikowe powstały we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN

Bibliografia:

  • Źródło: Olga Tokarczuk, „Gazeta Wyborcza” z dnia 07. 10. 2002 r.
  • Źródło: Olga Tokarczuk, Prawiek i inne czasy, tłum. M. Kędzierski.
  • Źródło: Wilhelm Dilthey, Pisma estetyczne, tłum. K. Krzemieniowa.