Higiena jest, ale dla ludzi bogatych – miejsca i środowiska wykluczenia w Ludziach bezdomnych Stefana Żeromskiego

Tekst: Katarzyna Tomaszek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Janina Ochojska, Świat według Janki, Kraków 2015, s. 219.
  • Źródło: Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni, Kraków 2004, s. 23–26.
  • Źródło: Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni, Kraków 2004, s. 199–200.
  • Źródło: Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni, Kraków 2004, s. 32–33.
  • Źródło: Bolesław Prus, Lalka, Warszawa 1991, s. 146.
  • Źródło: Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni, Kraków 2004, s. 28–29.
  • Źródło: Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni, Kraków 2004, s. 136–137.
  • Źródło: Czesław Miłosz, Stefan Żeromski, [w:] Historia literatury polskiej, Kraków 1993, s. 422.
  • Źródło: Maria Jolanta Olszewska, Miasto z perspektywy Stefana Żeromskiego. Ulice, uliczki, zaułki i bruki. Rekonesans, [w:] Ulica-zaułek-bruk. Z problematyki miasta w literaturze II połowy XIX wieku i początku XX wieku, red. K. Badowska, A. Janiak-Staszek, Łódź 2013, s. 107.
  • Źródło: Artur Hutnikiewicz, Stefan Żeromski, [w:] Młoda Polska, Warszawa 2004, s. 273–274.