Historia idei praw człowieka. Prawo naturalne a prawo stanowione

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Józef Zabielski, Prawo naturalne jako hermeneutyczna podstawa etyki uniwersalnej, „Rocznik Teologii Katolickiej” 2015, nr 1, t. XIV, s. 92.
  • Źródło: Józef Zabielski, Prawo naturalne jako hermeneutyczna podstawa etyki uniwersalnej, „Rocznik Teologii Katolickiej” 2015, nr 1, t. XIV, s. 93–94.
  • Źródło: Stanisław Lenard, Melania Sobańska-Bondaruk, Wiek XVI-XVIII w źródłach, Warszawa 1997, s. 230–231.
  • Źródło: Deklaracja praw człowieka i obywatela z 26 sierpnia 1789 r., dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 9.07.2020 r.].