Historia przecieków prasowych. Propaganda

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Józef Skrzypczak, Popularna encyklopedia mass mediów, Poznań 1998, s. 441.
 • Źródło: Marek Palczewski, Przecieki a ochrona źródeł informacji, „Media, Kultura, Społeczeństwo” 2006, nr 1, s. 11.
 • Źródło: Józef Skrzypczak, Popularna encyklopedia mass mediów, Poznań 1998, s. 440.
 • Źródło: Onet, Największe przecieki w historii świata, dostępny w internecie: onet.pl [dostęp 10.02.2020 r.].
 • Źródło: Ralph Waldo Emerson.
 • Źródło: Gorig Carsten, Kathrin Nord, Człowiek, który rozpętał WikiLeaks, Warszawa 2012.
 • Źródło: Bronisław Tumiłowicz, Dlaczego mamy epidemię przecieków?, 2.11.2003 r., dostępny w internecie: tygodnikprzeglad.pl [dostęp 4.05.2021 r.].
 • Źródło: Wojciech Czerski, Manipulacja informacją jednym z kluczowych problemów współczesnego świata mediów, „Dydaktyka Informatyki” 2019, nr 14, s. 60–61.
 • Źródło: Hanna Batorowska, Rafał Klepka, Olga Wasiuta, Media jako instrument wpływu informacyjnego i manipulacji społeczeństwem, Kraków 2019, s. 22.
 • Źródło: Propaganda i wolność mediów, 2015 r., dostępny w internecie: krrit.gov.pl [dostęp 1.03.2021 r.].
 • Źródło: Katarzyna Stelmach, Mediatyzacja propagandy – propagandyzacja mediów: wczoraj i dziś, „Zeszyty Prasoznawcze” 2014 r., nr 2 (218), dostępny w internecie: ejournals.eu [dostęp 1.03.2021 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida