Idea i rzeczywistość. Wierna rzeka Stefana Żeromskiego

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Artur Hutnikiewicz, Stefan Żeromski, [w:] tegoż, Młoda Polska, Warszawa 1997, s. 271.
  • Źródło: Stefan Żeromski, Wierna rzeka, Warszawa 1970.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida