Ideał apolliński i dionizyjski. Postawa apollińska

Tekst: Marcin Pełka 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o. o.  

Bibliografia:

  • Źródło: Richard Wagner, Sztuka i rewolucja, Lwów 1907, s. 65.
  • Źródło: Tomasz Macios, Narodziny, czyli śmierć tragedii, Kraków 2006, s. 113.
  • Źródło: Fryderyk Nietzsche, Jutrzenka , tłum. S. Wyrzykowski, Warszawa 1907, s. 169.