Idealizm subiektywny George’a Berkeleya

Tekst: Adam Kalbarczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Berkeley George, Traktat o zasadach poznania, t. I, tłum. Jan Leszczyński. Cytat za: Barbara Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej, Warszawa 1988, s.181-182