Iluzja w architekturze i malarstwie barokowym

Tekst: Monika Lipińska-Pawełek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Bochnak Adam, Historia sztuki nowożytnej, t. 2, Warszawa 1985.
  • Bochnak Adam, Historia sztuki nowożytnej , Warszawa 1985 .
  • Jan Andrzej Morsztyn, 275 wierszy , Warszawa 1977.
  • Daniel Naborowski, Na oczy królewny angielskiej, która była za Fryderykiem, falcgrafem reńskim, obranym królem czeskim, [w:] tegoż, Poezje, oprac. Jan Dürr-Durski, Warszawa 1961.
  • Szymon Zimorowic, Roksolanki, oprac. L. Ślękowa, Wrocław 1983.
  • Morsztyn Jan Andrzej, Niestatek, [w:] tegoż, 275 wierszy, Warszawa 1977.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida