Inne doktryny polityczne

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: CBOS, Polacy o źródłach energii, polityce energetycznej i stanie środowiska. Opinie i diagnozy nr 34, dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 19.02.2020 r.].
  • Źródło: Arkadiusz Indraszczyk, Refleksje o „trzeciej drodze” – wielość propozycji i trudności ich zastosowania jako systemów ustrojowych, dostępny w internecie: mhprl.pl [dostęp 22.02.2020 r.].
  • Źródło: Jan Jachymek, Ludowcowa koncepcja „trzeciej drogi”, dostępny w internecie: mhprl.pl [dostęp 22.02.2020 r.].
  • Źródło: Zofia Chyra-Rolicz, Spółdzielczość jako element tożsamości ruchu ludowego, dostępny w internecie: mhprl.pl [dostęp 22.02.2020 r.].
  • Źródło: Marcin Kawa, Co to jest GMO? Organizmy transgeniczne?, 27.11.2004 r., dostępny w internecie: biotechnolog.pl [dostęp 22.02.2020 r.].
  • Źródło: Encyklopedia PWN: anarchizm, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 2.12.2020 r.].