Inne możliwe formy ochrony praw i wolności w Polsce

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Anna Dombska, Ograniczenia wolności prasy w PRL, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2011, nr LXXXIV, s. 80.
  • Źródło: Sławomir Weremiuk, Czy policjant po służbie nie jest policjantem?, 8.12.2008 r., dostępny w internecie: isp.policja.pl [dostęp 17.08.2020 r.].
  • Źródło: Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz, Obrona konieczna, dostępny w internecie: gazetaprawna.pl [dostęp 17.08.2020 r.].
  • Źródło: Marek Krześnicki, Dostęp do informacji publicznej – to musisz (i powinieneś) wiedzieć, 10.05.2018 r., dostępny w internecie: bezprawnik.pl [dostęp 17.08.2020 r.].
  • Źródło: Anna Jowsa, Arkadiusz Ł. ps. „Hoss”: jestem niewinny, zrobiono ze mnie ofiarę medialną, 6.10.2017 r., dostępny w internecie: gazetaprawna.pl [dostęp 17.08.2020 r.].
  • Źródło: Powszechna deklaracja praw człowieka, dostępny w internecie: wikisource.org [dostęp 17.08.2020 r.].
  • Źródło: Oprac. własne.
  • Źródło: Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec z dnia 23 maja 1949 r., tłum. Bogusław Banaszak, Agnieszka Malicka, dostępny w internecie: biblioteka.sejm.gov.pl [dostęp 17.08.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 17.08.2020 r.].
  • Źródło: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2003 r. SK 38/02, dostępny w internecie: sip.lex.pl [dostęp 2.08.2020 r.].