Instytucje monarchii absolutnych

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Jean Bodin, Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 1.12.2020 r.].
  • Źródło: Wojtek Duch, Absolutyzm oświecony, czyli reformy oświeceniowe w Austrii, Prusach i Rosji, 21.04.2020 r., dostępny w internecie: historia.org.pl [dostęp 27.04.2021 r.].
  • Źródło: Barbara Anna Jelonek, Idea umowy społecznej, dostępny w internecie: repozytorium.uni.wroc.pl [dostęp 27.04.2021 r.].
  • Źródło: Czesław Znamierowski, Szkoła prawa. Rozważania o państwie, Warszawa 1999, s. 354.