Instytucjonalizacja partii politycznych w Polsce i innych krajach

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Marek Chmaj, Wojciech Sokół, Marek Żmigrodzki, Teoria partii politycznych, Lublin 2001, s. 96.
  • Źródło: Raport GRECO nt. finansowania partii politycznych, dostępny w internecie: antykorupcja.gov.pl [dostęp 29.06.2020 r.].
  • Źródło: Bożena Kuzawińska, Polskie partie polityczne: czy spełniają swoje funkcje?, 15.01.2012 r., dostępny w internecie: batory.org.pl [dostęp 29.06.2020 r.].
  • Źródło: Bisnetus, Propozycja zmian ustroju partii politycznych w Polsce – wprowadzenie, 23.01.2018 r., dostępny w internecie: bisnetus.wordpress.com [dostęp 29.06.2020 r.].
  • Źródło: Tomasz Bichta, Proces decyzyjny w partiach politycznych w Polsce na przykładzie wybranych ugrupowań parlamentarnych po 1989 roku, „ Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2008, nr XV, s. 2.
  • Źródło: Statut Twojego Ruchu, dostępny w internecie: twojruch.eu [dostęp 30.06.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 29.06.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa o partiach politycznych z dnia 27 czerwca 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 29.06.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucja Niemiec, dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 29.06.2020 r.].