Integracja europejska – akty prawa pierwotnego

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Traktat o Unii Europejskiej, „Dziennik Urzędowy (Dz.U. C 202 z 7.6.2016)”, dostępny w internecie: eur-lex.europa.eu [dostęp 15.09.2020 r.].
  • Maciej Banaszak, Traktat Lizboński a wspólnotowe wartości europejskie, „Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM” 2010 r., nr 1, dostępny w internecie: pressto.amu.edu.pl [dostęp 24.02.2021 r.].
  • Wyrok Trybunału z dnia 15 lipca 1964 r., dostępny w internecie: curia.europa.eu [dostęp 15.09.2020 r.].
  • Stefan Hambura, Polska konstytucja ważniejsza od prawa unijnego, 8.11.2010 r., dostępny w internecie: rp.pl [dostęp 15.09.2020 r.].
  • „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” 2008.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida