Interpretacja współczynnika b w równaniu prostej w postaci kierunkowej