Ironia w twórczości Nowej Fali jako narzędzie do walki o człowieczeństwo

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

 • Źródło: Ryszard Krynicki, Strzępy listu miłosnego, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, Kraków 2014, s. 21.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Przysłowiowa bawełna, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, Kraków 2007, s. 179.
 • Źródło: Ewa Lipska, Egzamin, [w:] tegoż, Literatura współczesna „źle” obecna w szkole. Antologia tekstów literackich i pomocniczych dla klas maturalnych, oprac. B. Chrząstowska, Wrocław 1991, s. 85–86.
 • Źródło: Piotr Łaguna, Ironia jako postawa i jako wyraz, Kraków 1984, s. 24.
 • Źródło: Piotr Łaguna, Ironia jako postawa i jako wyraz, Kraków 1984, s. 24.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Sześćdziesiąt osiem, [w:] tegoż, Etyka i poetyka, Kraków 2009, s. 302.
 • Źródło: Adam Zagajewski, Jak wygląda człowiek który ma rację, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, Kraków 2010, s. 30.
 • Źródło: Adam Zagajewski, Sklepy mięsne, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, Kraków 2010, s. 33.
 • Źródło: Adam Zagajewski, Komunikat, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, Kraków 2010, s. 45.
 • Źródło: Adam Zagajewski, Mała piosenka o cenzurze, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, Kraków 2010, s. 49.
 • Źródło: Ewa Lipska, Kogut, 1972.
 • Źródło: Michał Głowiński i in., Słownik terminów literackich, Wrocław 2002, s. 222: ironia romantyczna.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Spójrzmy prawdzie w oczy, [w:] Stanisław Barańczak, Wybór wierszy i przekładów, Warszawa 1997, s. 70.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Określona epoka, [w:] tegoż, Wybór wierszy i przekładów, Warszawa 1997, s. 140.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Garden party, [w:] Stanisław Barańczak, Wybór wierszy i przekładów, Warszawa 1997, s. 256.
 • Źródło: Włodzimierz Bolecki, Język jako świat przedstawiony. O wierszach Stanisława Barańczaka, „Pamiętnik Literacki” 1985, nr 2, s. 155–157.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Protokół, [w:] Stanisław Barańczak, Wybór wierszy i przekładów, Warszawa 1997, s. 68.
 • Źródło: Anna Wojciechowska, Uwarunkowania zewnętrzne a realizacja wzorca gatunkowego protokołu, „Język a Kultura” 2012, t. 23, s. 121–122.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida