Jak czytać dramaty? Dramat naturalistyczny: Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej. Część 2.

Tekst: Tomasz Macios

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN

Bibliografia:

  • Źródło: Andrzej Bursa, Ja chciałbym być poetą, [w:] tegoż.
  • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Evviva l’arte!, [w:] tegoż, Wybór poezji, Wrocław 1991, s. 56–57.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida