Jak napisać esej?

Tekst: Anna Dargiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Vincenz Stanisław, Koniec świata, [w:] tegoż, Kosmopolityzm i sarmatyzm. Antologia powojennego eseju polskiego, oprac. Dorota Heck, Wrocław 2003.
  • Próba teorii eseju literackiego, [w:] Głowala Wojciech, Genologia polska. Wybór tekstów, Warszawa 1983.
  • Karpiński Wojciech, Wprowadzenie, [w:] Jeleński Konstanty, Zbiegi okoliczności, Paryż - Kraków 2018.
  • Karpiński Wojciech, Herb wygnania, Paryż 1989.
  • Barańczak Stanisław, Pomieszanie języków, [w:] Kosmopolityzm i sarmatyzm. Antologia powojennego eseju polskiego, Wrocław 2003.