Jak powstawał teatr grecki?

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Robert R. Chodkowski, Teatr grecki, tłum. I. Sławińska, Lublin 2003, s. 67–77.