Strona główna Jak powstawały mity? Struktura mitu
Powrót

Jak powstawały mity? Struktura mitu

Liceum ogólnokształcące i technikum
Język polski
Udostępnij

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987, s. 699.
  • Źródło: Maciej Czeremski, RELIGIA – MIT – UTOPIA. Antropologiczno-kognitywny model relacji, „Ethos” 2014, t. 3(107), s. 98–100.
  • Źródło: Józef Niżnik, Mit jako kategoria metodologiczna, „Kultura i Społeczeństwo” 1978, t. 3, s. 1.
  • Źródło: Mircea Eliade, Aspekty mitu, tłum. P. Mrówczyński, Warszawa 1998, s. 23–25.
  • Źródło: Mircea Eliade, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, tłum. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1993, s. 109–110.
  • Źródło: Krzysztof Kowalski, Zygmunt Krzak, Tezeusz w labiryncie, Wrocław 1989, s. 9–10.
  • Źródło: Bronisław Malinowski, Mit w psychologii ludów pierwotnych, [w:] tegoż, Szkice z teorii kultury, tłum. H. Buczyńska, H. Stasiak, T. Święcka, Warszawa 1958.
  • Źródło: Michał Głowiński, Mit, [w:] M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1988, s. 288.
  • Źródło: Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Warszawa 1979, s. 188.
  • Źródło: Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Warszawa 1979, s. 148–149.