Jak powstawały mity? Struktura mitu

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987.
  • Maciej Czeremski, „Ethos” 2014, t. 3(107).
  • Józef Niżnik, „Kultura i Społeczeństwo” 1978, t. 3.
  • Mircea Eliade, Aspekty mitu, tłum. P. Mrówczyński, Warszawa 1998.
  • Mircea Eliade, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, tłum. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1993.
  • Krzysztof Kowalski, Zygmunt Krzak, Tezeusz w labiryncie, Wrocław 1989.
  • Bronisław Malinowski, Mit w psychologii ludów pierwotnych, [w:] tegoż, Szkice z teorii kultury, tłum. H. Buczyńska, H. Stasiak, T. Święcka, Warszawa 1958.
  • Michał Głowiński, Mit, [w:] M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1988.
  • Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Warszawa 1979.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida