Jak Witkacy wykorzystał w Szewcach elementy przemówienia?

Tekst: Fryderyk Nguyen

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Lenin Włodzimierz, O zadaniach proletariatu w obecnej rewolucji (Tezy kwietniowe), [w:] Žižek Slavoj, Rewolucja u bram. Pisma Lenina z roku 1917 , tłum. J. Kutyła, Kraków 2006.
  • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Szewcy, [w:] tegoż, Dramaty, wybór K. Puzyna, Warszawa 1983.
  • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Szewcy, [w:] tegoż, Dramaty, wybór K. Puzyna, Warszawa 1989.
  • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Szewcy, [w:] tegoż, Dramaty, wybór K. Puzyna, Warszawa 1983.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida