Jaka jest Julia? Kobieta w tragedii Szekspira Romeo i Julia i w wybranych wierszach współczesnych poetek

Tekst: Marzena Siegieńczuk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Hasła słownikowe opracowane częściowo na podstawie zasobów Encyklopedii PWN.

Bibliografia:

  • Źródło: William Shakespeare, Romeo i Julia, tłum. S. Barańczak, Kraków 2001, s. 34–35.
  • Źródło: William Shakespeare, Romeo i Julia, tłum. S. Barańczak, Kraków 2001, s. 76–60.
  • Źródło: William Shakespeare, Romeo i Julia, tłum. S. Barańczak, Kraków 2001, s. 142–144.
  • Źródło: William Shakespeare, Romeo i Julia, tłum. S. Barańczak, Kraków 2001, s. 140.
  • Źródło: William Shakespeare, Romeo i Julia, tłum. S. Barańczak, Kraków 2001, s. 57–60.
  • Źródło: John E. Hankins, Posłowie, [w:] William Shakespeare, Romeo i Julia, tłum. S. Barańczak, Kraków 2001, s. 183.