Jaka jest Julia? Kobieta w tragedii Szekspira Romeo i Julia i w wybranych wierszach współczesnych poetek

Tekst: Marzena Siegieńczuk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Hasła słownikowe opracowane częściowo na podstawie zasobów Encyklopedii PWN.

Bibliografia:

  • John E. Hankins, Posłowie, [w:] William Shakespeare, Romeo i Julia, tłum. S. Barańczak, Kraków 2001.
  • William Shakespeare, Romeo i Julia, tłum. S. Barańczak, Kraków 2001.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida