Jakie są kryteria poprawności językowej

Tekst: Anna Wojczyńska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1989, s. 251.
  • Źródło: Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego, Warszawa 1970, s. 73.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida