Jakie wydarzenia historyczne ukształtowały XX-lecie międzywojenne?

Tekst: Anna Dargiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • José Ortega y Gasset, Bunt mas, Warszawa 2002.
  • Oswald Spengler, Zmierzch Zachodu, Warszawa 2014.
  • Władysław Broniewski, Rozmowa z Historią, [w:] tegoż, Od Staffa do Wojaczka. Poezja polska 1939–1988, t. 1, red. Bohdan Drozdowski, Bohdan Urbankowski.
  • Wierzyński Kazimierz, Zielono mam w głowie, [w:] tegoż, Wybór poezji, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991.
  • Zawada Andrzej, Dwudziestolecie literackie, Wrocław 1996.
  • Stern Anatol, „Reflektor” 1925, nr 3.
  • Chwalba Andrzej, Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914–1918, Kraków 2014.