Jakie wydarzenia historyczne ukształtowały XX‑lecie międzywojenne?

Tekst: Anna Dargiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: José Ortega y Gasset, Bunt mas, Warszawa 2002.
  • Źródło: Oswald Spengler, Zmierzch Zachodu, Warszawa 2014, s. 43–45.
  • Źródło: Władysław Broniewski, Rozmowa z Historią, [w:] tegoż, Od Staffa do Wojaczka. Poezja polska 1939–1988, t. 1, red. Bohdan Drozdowski, Bohdan Urbankowski, s. 151.
  • Źródło: Kazimierz Wierzyński, Zielono mam w głowie, [w:] tegoż, Wybór poezji, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 14.
  • Źródło: Andrzej Zawada, Dwudziestolecie literackie, Wrocław 1996, s. 33–35.
  • Źródło: Anatol Stern, Europa, „Reflektor” 1925, nr 3, s. 98–99.
  • Źródło: Andrzej Chwalba, Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914–1918, Kraków 2014, s. 622.