Jedynymi naszymi przyjaciółmi są góry. Kurdowie, naród bez państwa

Autor: Marcin Sawicki

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

 • Źródło: tekst dostępny online: wprost.pl.
 • Źródło: tekst dostępny online: tygodnikprzeglad.pl.
 • Źródło: tekst dostępny online: ciekawostkihistoryczne.pl.
 • Źródło: tekst dostępny online: kultura.gazetaprawna.pl.
 • Źródło: Włodzimierz Lenin, [w:] 1920. Wojna o Polskę, oprac. A. Knyt, Warszawa 2010, s. 12–14.
 • Źródło: Ppor. Mieczysław Lepecki, [w:] 1920. Wojna o Polskę, oprac. A. Knyt, Warszawa 2010, s. 51.
 • Źródło: Tadeusz Kutrzeba, Wyprawa kijowska 1920 roku, Warszawa 1937, s. 333–354.
 • Źródło: Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Ukraińskiej Republiki Ludowej, 21 kwietnia 1920, Warszawa, tekst dostępny online.
 • Źródło: 1920. Wojna o Polskę, oprac. A. Knyt, Warszawa 2010.
 • Źródło: Sprawozdanie stenograficzne z 97 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego, 12 listopada 1919 r., dostępny w internecie: dlibra.umcs.lublin.pl.
 • Źródło: Stanisław Grabski, Pamiętniki, t. 2, Warszawa 1989, s. 137–138.
 • Źródło: Fragment odezwy Symona Petlury do narodu ukraińskiego, [w:] Symon Petlura, Odezwa Symona Petlury do narodu Ukrainy, 1920, tekst dostępny online.
 • Źródło: Józef Piłsudski, Odezwa do mieszkańców Ukrainy, 1920, tekst dostępny online.