„Jesień średniowiecza” w Polsce

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Johan Huizinga, Jesień średniowiecza, tłum. T. Brzostowski, Warszawa 1992, s. 120–121.
  • Źródło: Johan Huizinga, Jesień średniowiecza, tłum. T. Brzostowski, Warszawa 1992, s. 374.
  • Źródło: Johan Huizinga, Jesień średniowiecza, tłum. T. Brzostowski, Warszawa 1992, s. 81–83.
  • Źródło: Johann Huizinga, Jesień średniowiecza, oprac. Stanisław Herbst, wstęp Henryk Barycz, posłowie Stanisław Herbst, tłum. Tadeusz Brzostowski, Warszawa 1992, s. 373–374.