„Jesień średniowiecza” w Polsce

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Huizinga Johan, Jesień średniowiecza, tłum. T. Brzostowski, Warszawa 1992.
  • Johann Huizinga, Jesień średniowiecza, oprac. Stanisław Herbst, wstęp Henryk Barycz, posłowie Stanisław Herbst, tłum. Tadeusz Brzostowski, Warszawa 1992.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida