Katastrofizm pokolenia 1920 na przykładzie Widm Tadeusza Gajcego

Tekst: Daria Murlikiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl

Bibliografia:

  • Gajcy Tadeusz, Widma. Poemat, [w:] tegoż, Wybór poezji. Misterium niedzielne, oprac. S. Bereś, Wrocław 1992.
  • Bereś Stanisław, Uwięziony w śmierci. O twórczości Tadeusza Gajcego, Warszawa 1992.
  • Jastrzębski Zdzisław, Literatura pokolenia wojennego wobec Dwudziestolecia, Warszawa 1969.
  • Gajcy Tadeusz, Widma. Poemat, [w:] tegoż, Wybór poezji. Misterium niedzielne, oprac. S. Bereś, Wrocław 1992.
  • Brasse Rafał, „Język. Religia. Tożsamość” 2016, nr 2(14).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida