Katastrofizm pokolenia 1920 na przykładzie Widm Tadeusza Gajcego

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Daria Murlikiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl

Bibliografia:

  • Źródło: Tadeusz Gajcy, Widma. Poemat, [w:] tegoż, Wybór poezji. Misterium niedzielne, oprac. S. Bereś, Wrocław 1992, s. 21–43.
  • Źródło: Stanisław Bereś, Uwięziony w śmierci. O twórczości Tadeusza Gajcego, Warszawa 1992, s. 83–84.
  • Źródło: Zdzisław Jastrzębski, Literatura pokolenia wojennego wobec Dwudziestolecia, Warszawa 1969, s. 152–161.
  • Źródło: Tadeusz Gajcy, Widma. Poemat, [w:] tegoż, Wybór poezji. Misterium niedzielne, oprac. S. Bereś, Wrocław 1992, s. 21–43.
  • Źródło: Rafał Brasse, Na pograniczu snu i marzenia – między onirycznym lotem a teofanią w języku poetyckim Tadeusza Gajcego, „Język. Religia. Tożsamość” 2016, nr 2(14), s. 5–20.