Kazanie jako gatunek literacki

Tekst: Halina Kubicka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Ewangelia według św. Mateusza z Biblii Paulistów.
  • Źródło: Leszek Szewczyk, Siedzieć jak na tureckim kazaniu, czyli o trudnym języku kazań, [w:] Logopedia Silesiana, 2014, s. 144–147.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida