Kiedy Legiony stały się zbędne

Autor: Monika Piotrowska-Marchewa

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: oprac. Encyklopedia PWN online.
  • Cytat za: C. Godebski, Wiersz do legionów polskich, Warszawa 1805, Biblioteka Narodowa, polona.pl.
  • Źródło: Monika Frenkiel, Polski pirat z Karaibów, dostępne online tawernaskipperow.pl.
  • Źródło: Wielka ilustrowana encyklopedja powszechna Wydawnictwa Gutenberga, t. 9, Kraków 1930, s. 202–203.
  • Źródło: Odezwa oficerów Legii Naddunajskiej z prośbą o dymisję (29 marca 1801), [w:] Wybór tekstów źródłowych z historii Polski w latach 1795–1864, oprac. S. Kieniewicz, T. Mencel, W. Rostocki, Warszawa 1956, s. 90–91.
  • Źródło: Polski Słownik Biograficzny, t. 18, oprac. J. Pachoński, Wrocław–Warszawa–Kraków 1973, s. 161.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida