Kim był sarmata?

Autor: Dorota Wiśniewska

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Dębołecki Wojciech, Wywód jedynowłasnego państwa świata […] w którym pokazuje […] że nastarodawniejsze w Europie Królestwo Polskie lubo Scytyjskie, samo tylko na świecie ma prawdziwe sukcesory Jadama, Seta i Jafeta [synów Noego] , [w:] Historia Polski nowożytnej. Wybór tekstów źródłowych, t. 2, oprac. K. Matwijowski, S. Ochmann, Wrocław 1981.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida